• SIP je zařízení, které sanituje výdejník 365 dní v roce
  • Generuje ozon, který se vyznačuje vynikající desinfekční vlastností, protože má mimořádně velkou mikrobiocidní účinnost
  • Baktericidní účinky ozonu se někdy využívají k dezinfekci pitné vody namísto plynného chloru, chlornanů, chloraminu nebo oxidu chloričitého. Výhodou je, že i při malých dávkách inaktivuje i parazitické prvoky.
  • V potravinářském průmyslu se používá k dezinfekci provozoven a k povrchové konzervaci potravinářských výrobků a v zemědělství k povrchovému ošetření zeleniny a ovoce, zejména zabránění růstu plísní a kvasinek.
  • SIP není plnohodnotnou náhradou za SANITACE! Neodstraní vodní kámen, ani vnější nečistoty! I když zákazníci používají zařízení SIP, doporučujeme i nadále provádění sanitací
  • SIP si můžete pořídit za příplatek ke každému výdejníku pramenité vody i na vodovodní řad
  • Níže uvedené nájemné se hradí prvních 36 měsíců. Následující měsíce je nájemné 1,-Kč

Měsíční nájemné

  • 1.-36. měsíc: 3,80 EUR
  • 37.měsíc a dále: 0,01 EUR