FAQs – barelová voda

Home|FAQs – barelová voda
FAQs – barelová voda2020-12-09T11:26:10+01:00
Prečo nepredávate perlivú vodu v bareloch?2020-12-09T11:25:36+01:00

Chceli by sme. Lenže, všetci vieme, čo napríklad urobí cola, keď ju chvíľu vozíme v aute a potom sa jej (najlepšie za jazdy) rozhodneme otvoriť. Z pravidla sa jej obsah premiestni na naše oblečenie, poťahy sedadiel a palubnú dosku.

S barely, do ktorých stočíme sódu, je to podobné len s tým rozdielom, že nie sú na taký tlak konštruované, takže si uľaví bez našej pomoci kedy sa im zachce. Proste vystrelí zátku a je to ….

Pretože však tiež máme radi osviežujúcu chuť sódovky, hľadali sme úspešne výdajníky, ktoré ich vedia pripraviť. Pozrite sa v našej ponuke treba na

Prečo barely predávate a nepožičiavate?2020-06-08T14:06:29+02:00

Obstarávacia cena barelu o 100% prevyšuje cenu vody, ktorú sme Vám ponúkli. Na základe našich skúseností je bezplatné poskytnutie barelov v dôsledku pre obe strany príťažou.

Posúďte sami:

Barely by sme Vám zapožičali. To znamená, že by boli neustále naším majetkom. Zničené a stratené barely by sme Vám Však museli účtovať. Z týchto dôvodov by dochádzalo k týmto komplikáciám:

Zničené barely. Preberanie takých barelov býva tradične konfliktom, keď sa zamestnanec klienta snaží znehodnoteniu zamaskovať či poprieť. Následne dochádza k reklamácii faktúry zo strany klienta a zdĺhavé korešpondenciu.
Stratené barely. Bolo by nutné pravidelne, najlepšie raz mesačne, kontrolovať obalové konto. To znamená vykonávať inventúru vo Vašich priestoroch. Spravidla dochádza k nezrovnalostiam a následnom pátranie v dokladoch, ktoré si musí kontaktná osoba klienta pre túto potrebu zvlášť evidovať. To všetko zaberá značnú časť pracovnej doby zamestnancov oboch strán, ktorú by mohli využiť efektívnejšie pre svojho zamestnávateľa.
Z týchto dôvodov zbytočne dochádza k stratám času, vytváranie napätia, nadmernému zaťažovaniu administratív oboch strán, navýšenie korešpondencie a bohužiaľ často aj k zbytočným konfliktom.

Riešenie prípadných strát je internou záležitosťou klienta, ktorá je spravidla efektívnejšie a býva zahrnutá do zodpovednosti zamestnancov za ostatný majetok klienta.

Prečo je nutné sanitovať?2020-03-30T09:03:53+02:00

Voda, ktorú Vám dodávame, je prírodný. So všetkým. Teda aj s baktériami, ktoré má obsahovať a s ktorými žijeme v symbióze. Títo naši malí kolegovia však majú tendenciu sa zachytávať vo vodných cestách výdajníkov a veselo sa tam rozmnožovať. Ak by sa im ponechalo príliš slobody, ich množstvo by presiahlo únosnú hranicu a mohli by nám aj spôsobiť menšie zdravotné nepríjemnosti. Ale žiadny strach! Je veľmi jednoduché tomu zamedziť. Stačí dodržiavať pravidelný sanitačný režim. Termíny za Vás strážime sami a úkon vykonávame na vysoko profesionálnej úrovni.

Dátum budúci sanitácie zistíte na štítku, ktorý po každej sanitácii lepíme na váš výdajník.

Možno zahrnúť barelovou vodu do nákladov?2020-03-30T09:03:04+02:00

Áno, dá. Čítajte stanovisko Ministerstva Financií ČR:

V § 28 odst. 1 nariadenia vlády č. 178/2001 Zb., ktorým sa stanovia podmienky ochrany zdravia pri práci, v znení neskorších predpisov (ďalej len “nariadenie”) je stanovené, že objekty určené pre pracovnú činnosť musí byť zásobované pitnou vodou v množstve postačujúce pre krytie potreby pitie zamestnancov a zabezpečenie prvej pomoci. Preto akákoľvek forma zabezpečenie pitnej vody na pracoviskách, tj. vrátane nákupu balenej pitnej vody v PET fľašiach alebo rôznych bareloch predstavuje naplnenie základných povinností zamestnávateľa a náklady na obstaranie pitnej vody sú daňovo uznateľné. Definícia pitnej vody nadväzuje na ustanovenie § 3 zákona č. 258/2000 Zb. O ochrane verejného zdravia, v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je pitnou vodou všetka voda v pôvodnom stave alebo po úprave, ktorá je určená na pitie, varenie, k príprave jedál a nápojov, voda používaná v potravinárstve, voda, ktorá je určená na starostlivosť o telo, na čistenie predmetov, ktoré svojím určením prichádzajú do styku s potravinami alebo ľudským telom, a na ďalšie účely ľudskej spotreby, a to bez ohľadu na jej pôvod, skupenstvo a spôsob jej dodávania. Poznamenávame, že tento systém sa týka pitnej vody spotrebovanej zamestnancami na pracovisku a že spotreba pitnej vody by mala zodpovedať odporúčanému množstvo pitných režimov.

Jedná sa o výňatok z rokovania medzi Komorou daňových poradcov a Ministerstva Financií ČR z 5. apríla 2007.

Na základe našich skúseností pre doplnenie uvádzame:

 • Podmienku nespĺňa perlivá voda.
 • Niektoré finančné úrady neuznávajú vodu v 1,5l PET fľašiach ako nákladovú položku z toho dôvodu, že si ju môžu zamestnanci nosiť domov.
 • Proti vode v bareloch výhrady nemajú.
Nevieme, akú budeme mať spotrebu barelové vody.2020-03-30T08:53:42+02:00

Žiadny strach!

Radi Vám požičiame ZADARMO výdajník na 14 DNÍ a venujeme jeden barel vody.

Kliknite na tento odkaz, vyplňte požadované údaje, odošlite a my sa vám čo najskôr ozveme.

Čo je to thermoelektrické chladenie?2020-03-30T08:51:44+02:00

Thermoelektrické chladenie kedysi bolo populárne pre svoju jednoduchosť. Chladenie zaisťujú takzvané Peltierové články. Tieto sú však bohužiaľ pre naše účely nevhodné. Majú pomerne malý výkon, takže v lete nestačia vychladiť dostatočné množstvo vody. Navyše sú poruchové. Pretože naši zákazníci boli s týmito prístrojmi nespokojní, ukončili sme už v roku 2002 ich distribúciu.

Kompresorové chladenie pracuje na rovnakom princípe ako Vaša chladnička. Je spoľahlivé, výkonné a takmer bezporuchové.

Odporúčate pramenitú, alebo filtrovanú kohútikovú vodu?2020-03-30T08:49:13+02:00

Určite pramenitú vodu! Je pre ľudský organizmus prirodzenejšie a hlavne zdravšie, bez rôzne chémie, ako vo vode z vodovodu.

Zaujímavý článok vyšiel 27. augusta 2012 na serveri iDNES.cz. Naviac okrem zvyškov liečiv, vedci vo vode odhaľujú aj hormóny, ktoré z vody nedostal ešte žiadny filter. Urobte si preto predstavu sami :-)

Vyčistiť pitnú vodu od zvyškov liekov by v Česku stálo najmenej miliardu

Ako sa mám o výdajník starať, aby bola voda perfektná?2020-03-30T08:45:09+02:00

K tomu, aby voda z vášho výdajníka bola vždy kvalitná, prispieva celý systém našej výroby a distribúcie:

 • hrdlá barelov sú ihneď po stočení zatavená do ochrannej fólie
 • hrdlo je zalepené bezpečnostnou samolepkou
 • dbáme na pravidelné sanitácie (termíny strážime za vás, používame okrem iného generátor ozónu)

Na Vás je, aby ste dodržiavali nasledujúce zásady:

 • pred výmenou barelu si umyte ruky
 • po zložení prázdneho barelu z výdajníka utrite tŕň, kornút a kohútiky dezinfekčným antibakteriálnym obrúskom (tie môžete zakúpiť u nás, v lekárňach či drogériách)
 • strhnite ochrannú fóliu
 • strhnite ochranou samolepku
 • pre istotu utrite hrdlo dezinfekčným obrúskom
 • nasaďte barel na výdajník bez toho aby ste sa rukami dotkli tŕňa a kornútku
Kedy musí zamestnávateľ zabezpečiť pitný režim (ochranný nápoj) svojim zamestnancom?2020-03-30T08:41:48+02:00

V letných mesiacoch, je podľa Zákonníka práce povinností zamestnávateľa v SR poskytnúť svojim zamestnancom ochranný nápoj a to pri prekročení jednotlivých limitných teplôt.

Čo je to ochranný nápoj?

Ide o nápoj, ktorý poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi k ochrane zdravia pred účinkami záťaže teplom alebo chladom. Musia byť k dispozícii na pracovisku alebo v jeho bezprostrednej blízkosti tak, aby bol ľahko a bezpečne prístupný. Ochranný nápoj musí byť zdravotne nezávadný a nesmie obsahovať viac ako 6,5% cukru z hmotnosti nápoja. Obsah alkoholu môže prekročiť 1%, ale len pre dospelých zamestnancov.

Množstvo ochranného nápoje

Ochranný nápoj musí byť poskytovaný v minimálnom množstve 70% tekutín a minerálnych látok, ktoré stratí zamestnanec potením a dýchaním za osemhodinovú smenu, presnejšie pozri tabuľky v nariadení vlády č.361/2007 Sb.

Teplý ochranný nápoj proti záťaži chladom musí byť poskytnutý v min. množstvo 0,5 l za smenu.

Mineralizácia ochranného nápoje

Pre zistenie mineralizácia je zavedený hygienický limit, ktorý udáva, aká vysoká mineralizácia vody musí byť použitá pre jednotlivé druhy práce.

Ak je hygienicky limit:

 • Nižšia ako 1,25 l stratené tekutiny – potením a dýchaním za osemhodinovú smenu, pracovník má nárok na vody s nízkou mineralizáciou (rozsah rozpustených látok 0 – 500 mg/l) – tu ponúkame vodu FONTANA
 • Vyššia ako 1,25 l stratené tekutiny – potením a dýchaním (od triedy IIb) za osemhodinovú smenu, pracovník má nárok na vodu so strednou mineralizáciou (rozsah rozpustených látok 500 – 1500 mg/l) – tu ponúkame vodu FONTANA MINERA

Pozn. Minerálne vody s vyšším obsahom ako 1.500 mg/l sa považujú za liečivé a nie sú určené na každodennú konzumáciu

Zistenie straty tekutín

Postup:

 1. Podľa tabuľky č. 1 nájdeme konkrétne pracovné zaradenie jednotlivého zákazníka.
 2. Z tabuľky odčítame označenie triedy práce.
 3. V tabuľke č. 2 nájdeme riadok danej triedy práce, ktoré zodpovedajú jednotlivé hodnoty, nás zaujíma SRto max.
 4. Tu je uvedené jednotlivé množstvo stratených tekutín v g za hodinu, alebo smenu.

Príklad:

Zamestnanec sa nachádza v trieda práce IIa, tej zodpovedá SRto max 1091 g za smenu, teda zamestnanec vypotí 1,091 l za smenu, čomu zodpovedá ochranný nápoj s miernou mineralizáciou, teda voda FONTANA)

Celá problematika je podrobne spracovaná v nariadení vlády č. 361/2007 Sb.

Tabuľka č. 1

Zdroj informací

Ďalšie informácie o ochrannom nápoji môžete získať na špeciálnej stránke Ministerstva zdravotníctva.

Plánujeme jednorazovú akciu na pár dní. Pomôžete nám s pitným režimom?2020-03-30T08:34:47+02:00

Pre tieto účely ponúkame krátkodobú možnosť prenájmu výdajníkov barelové vody.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na emailu obchod@fontana.cz.

K výdajníka na požiadanie môžeme zadarmo zapožičať tubus na kelímky – Multicup. V cene inštalácie/deinštalácia je aj čistenie a sanitácia výdajníka, dovoz/odvoz tovaru a zaškolenie nájomcu.

Prečo neponúkate lacné prístroje na predaj napríklad len za 40 EUR?2020-03-30T08:29:39+02:00

Aj my sme pred rokmi ponúkali lacné prístroje. Je to lákavé. Vďaka nízkym nákladom na obstaranie sme mohli ponúkať výdajníky za smiešnu cenu. Smiech nás však začal prechádzať, keď si zákazníci začali sťažovať, že studená voda nie je studená, sem tam sa na výdajníku niečo ulomilo či prasklo …. Na vlastnej koži sme si zažili pravdu, že: “Nie sme tak bohatí, aby sme si mohli dovoliť kupovať lacné veci “.

Náš nápojový systém má predovšetkým Vám zákazníkom zjednodušovať a spríjemňovať život. Za svoje peniaze si nesmiete kupovať starosti. Preto sme v roku 2003 začali ponúkať len kvalitné a starostlivo preverené výdajníky. Zákazníci sú spokojnejší a vďaka Filipom ho môžu mať veľmi výhodne.

Prečo nie je na etikete uvedená nutričná hodnota vody?2020-03-30T08:27:56+02:00

C prílohe č.5 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, o zmene nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1924/2006 a (ES) č.1925/2006 a o zrušení smernice Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smerníc Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenia Komisie (ES) č.608/2004 sa uvádza:

POTRAVINY, KTORÉ VYŇATÉ Z POŽIADAVKY NA POVINNÉ OZNAČENIE VÝŽIVOVEJ

3. Vody určenej na ľudskú spotrebu vrátane vôd, do ktorých neboli pridané iné zložky ako oxid uhličitý alebo arómy

Znamená to, že na našu vodu sa táto povinnosť nevzťahuje. Nemusí byť označená nutričnou hodnotou. Beztak je to nula :-)

Prečo nepredávate v bareloch ochutenú vodu?2020-03-30T08:16:58+02:00

Tiež by sa nám to páčilo :-) Bohužiaľ, všetky prísady dodávajúce nápojom chuť a farbu sa usadzujú vo vodných cestách našich prístrojov a zanášajú ich. Tým vzniká nebezpečenstvo ich poškodenia a množenie nežiadúcich baktérií.

A hlavne, najzdravšia je čisto prírodná pramenitá voda!

Prečo vyberáte zálohy na barely?2020-03-30T08:16:03+02:00

Presnejšie sa nejedná o preddavok ale o predaj barelov..

Áno, so zákazníkmi si barely navzájom predávame a vykupujeme. Cena zodpovedá obstarávacím nákladom. Obchodovanie s nimi pre nás nie je ziskom. Tiež sme sa pokúsili barely “požičiavať”. Bohužiaľ sa ich veľa stratila. Český človek je vynaliezavý a tak bolo možné na naše barely naraziť na tých najneuveriteľnejších miestach :-) Bohužiaľ, na naše náklady :-(

Za ako dlho po objednaní nám dodáte vodu?2020-03-30T08:14:40+02:00

V drvivej väčšine do 24 hodín v pracovné dni. :-)

Za ako dlho po objednaní nám dodáte výdajník?2020-03-30T08:13:30+02:00

Čo najskôr!

Ak si prístroj objednáte, ešte v ten istý deň ho začneme testovať. Nasadíme na neho barel vody a pripojíme do siete. Druhý deň sa presvedčíme, že horúca voda je naozaj horúca a studená Zebe :-) Ak je všetko, ako má byť, prístroj vypustíme, vysanitujeme, dôkladne vyčistíme, zabalíme a odovzdáme kolegom do expedície.

Veľmi nám záleží na tom, aby ste boli spokojní. Nasledujúci deň už bude Váš nový výdajník na ceste k Vám.

Je horúca voda dostatočne horúca na kávu?2020-03-27T15:56:04+01:00

Naše výdajníky ohrievajú vodu na približne 95°C. To je najoptimálnejšie teplota pre prípravu instantných nápojov. … Ale predsa, nie je nič jednoduchšie, než si všetko vyskúšať. Využite zápožičky výdajníka na dva týždne ZADARMO. Sami sa presvedčíte :-)

Čo je to pí-voda?2020-03-27T15:49:54+01:00

Ako odpoveď zverejňujeme so súhlasom autora komentár Štátneho zdravotného ústavu.

Komentár NRC pre pitnú vodu k Pí-vode a jej distribúciu

Autor: MUDr. František Kožíšek, CSc.

27.11.2002

Pí-voda je druh umelo “aktivovanej” vody, šírenej od počiatku 90.rokov z Maďarska po Európe. Od roku 1999 je predávaná aj v našej krajine a to ako obyčajná pitná voda. Žiadne mimoriadne vlastnosti, ktoré jej distribútori deklarujú, neboli nikdy predmetom jej posúdenie či schválenie.V našich podmienkach ide o vodovodnú vodu upravenú niekoľkými stupňami úpravy: mechanický filter, aktívne uhlie, UV-lampa a konečne stupeň zvaný “Life-energy”, ktorý obsahuje keramický nosič napustený zmesou dvoj a trojmocného železa (pozri európsky patent 0541-796-B1 ). Kým prvé tri z uvedených stupňov sú bežnou súčasťou obdobných zariadení na úpravu vody, posledný stupeň má vode dodávať určité mimoriadne vlastnosti tým, že na ňu prenesie “informáciu” železa. Podľa jedného z tvorcov tejto technológie, Japonca S.Makina, možno ale Pí-vodu vyrobiť tiež jednoducho tým, že do akejkoľvek vody pridám malé množstvo zmesi zlúčenín železa (FeII/III). Čiže Pí-voda je podľa tvorcov voda, ktorá obsahuje informáciu o dvojmocné a železo (S.Makino – The Miracle of PI-water; IBE Comp., Nagoya 1999). Predajcovia Pí-vody uvádzajú, že takto upravená voda naberá niektorých mimoriadnych vlastností a zároveň že tým má veľmi prospešné účinky na ľudský organizmus (a niektoré ďalšie biologické systémy). Bohužiaľ nutné konštatovať, že prevažná väčšina týchto “tvrdení” je úplne účelovou reklamné dezinformácií, pretože sčasti ide o doposiaľ nepreverené teórie, sčasti o úplnej výmysly, ktoré nie sú ich autori schopní (a bohužiaľ ani ochotní) akokoľvek doložiť.

Uveďme niekoľko príkladov týchto tvrdení (citované z propagačných letákov na Pí-vodu od firmy XY az jej firemného časopisu s kritickým komentárom: “Pí-voda je totožná s vodou, ktorú obsahuje každý živý organizmus pri svojom zrode as pôvodne štruktúrovanou vodou v nedotknutej prírode … “-  Bohužiaľ sa zatiaľ, cez rozsiahly výskum, nikomu nepodarilo definovať, akú štruktúru má prírodná voda. Ak však možno na štruktúru vody usudzovať z jej frekvencie (na ktoré “kmitá” a ktorú sa podarilo u niektorých prírodných vôd zmerať), potom by sme museli povedať, že žiadna jednotná štruktúra neexistuje, pretože každá voda má svoju špecifickú štruktúru vďaka odlišnému chemickému zloženiu a odlišným geofyzikálnym pomerom zemského podložia, odkiaľ vyviera. “Štruktúrovaná voda (ktorá je vlastne Pí-vodou) je obsiahnutá v našom tele a je prirodzenou súčasťou ľudského organizmu … ale aj zvieracieho a rastlinného …” – Ak môžeme v ľudskom organizme vôbec hovoriť o štruktúrované “vode” (nikdy sa tu totiž nevyskytuje čistá voda, ale rôzne telesné tekutiny vode chemicky veľmi vzdialené), potom bude celkom určite inak štruktúrovaná oproti vode v prírode, nehľadiac na to, že tekutiny každého živočíšneho a rastlinného druhu (možno aj každého jedinca?) budú mať svoju zvláštnu štruktúru. Existujú pokusy, ktoré naznačujú, že štruktúru vody v organizme je možné ovplyvniť oveľa horšie než štruktúru čistej prírodnej vody. A je to aj prirodzené, pretože akýkoľvek živý organizmus, nechce ak hneď zahynúť, musí udržovať stálosť vnútorného prostredia, zatiaľ čo základnou vlastnosťou vody je nekonečná prispôsobivosť, pretože len tak môže byť prostredníkom všetkého života na Zemi. “Informácie sa vo vode otláčajú do tzv. clusterov, čo sú zhluky molekúl vody.
Bežná pitná voda má cluster o šiestich molekulách … Pí-technológie, tým že zmení fyzikálnu štruktúru vody do pôvodného stavu, ktorým je třímolekulový cluster … Pí-voda má teda cluster o troch molekulách … Tento tvar je ideálnym tvarom vody … “- Sám vynálezca Pí -Technológia S.Makino vo svojej knihe Zázrak Pí-vody, vydanej v r. 1999, realisticky uvádza, že zatiaľ nedokážeme merať veľkosť clusterov (!), iba zo zmeny frekvencie môžeme usudzovať, či došlo k ich zväčšenie alebo zmenšenie. Bolo však vypočítané, že pri izbovej teplote má voda clustery o veľkosti niekoľkých stoviek molekúl (čo samo o sebe ponúka neuveriteľné množstvo rôznych štruktúr!). Počet molekúl v klastri sa však neustále mení, veď vznik a zánik vodíkové väzby, ktorá drží molekuly “pohromade” trvá menej ako milióntinu sekundy. Za tejto situácie je tvrdenie o šiestich alebo troch stabilných molekulách v klastroch úplným nezmyslom. Už preto, že len asi polovica molekúl je združená do clusterov, ktoré “plávajú” ako “ľadové kryhy” v “mori” ostatných voľných molekúl vody.

Samozrejme musíme pripustiť, že súčasná veda toho o vode (a živej prírode vôbec) zatiaľ vie len obmedzene, ale táto neznalosť by nemala byť komerčne zneužívaná a aj keď nemôžeme doteraz nejaký jav teoreticky uspokojivo vysvetliť, nemal by byť problém objektívne dokázať jeho existenciu (ak skutočne existuje).

Podobne by nemal byť problém, za pomoci vierohodných experimentov, preukázať deklarované účinky Pí-vody. Bohužiaľ ani tu nemajú obhajcovia Pí-vody čo ponúknuť. Keď Štátny zdravotný ústav v roku 2000 v rámci posudzovania Pí-vody žiadal po firme XY predložení akejkoľvek štúdie, napríklad aj zahraničné, ktoré by ukázali uvádzané účinky, ničoho sa (dodnes) nedočkal. Zaujímavou informáciu sme získali od kolegov z Maďarska (z Národného ústavu pre zdravie a životné prostredie v Budapešti). Keď sa tam na počiatku 90.rokov začala Pí-voda dovážať a propagovať, bol tento ústav zaujatý uvedenými účinkami a ponúkol distribučnej firme spoluprácu na výskume.Bola vykonaná štúdia na kurčatách, ktorá žiadne účinky nepreukázala.
 Tým okamihom ale stratila distribučná firma o ďalšiu spoluprácu záujem … Dnes žiaden z maďarských odborníkov cez pitnú vodu neverí v nejaké mimoriadne účinky Pí-vody a tá je tu všeobecne považovaná za obyčajnú upravenú vodu z vodovodu, ktorá má oproti vodovodnej vode výhodu nižšieho obsahu chlóru a oproti balenej prírodnej vode výhodu nižšie ceny (ale nevýhodu nižšej kvality). Posledný zvyšok odbornej dôvery stratili maďarskí distribútori po veľkej reklamnej kampani, v ktorej sľubovali dožitia sa 120 rokov v plnom zdraví (za podmienky pravidelného pitia Pí-vody)… Českí distribútori Pí-vody vo svojich materiáloch uvádzajú, že po pitie Pí-vody sa bude človek cítiť vitálnejšie, zlepší sa funkcia imunitného systému, nastáva rýchlejšia regenerácia atď. Hoci ani tieto účinky Pí-vody nie sú doložené žiadnou štúdiou, možno ľuďom pozorujúcim tieto či iné prospešné účinky po pití Pí-vody veriť a nemusí ísť o obyčajný placebo efekt (psychicky vyvolaný účinok). Už pred rokmi bolo totiž doložené, že mnoho súčasných tzv. Civilizačných chorôb je prvým príznakom alebo následkom dlhodobej čiastočnej dehydratácie (nedostatočného príjmu tekutín), ktorú si človek v dennom zhone ani neuvedomí. Potom jednoduchým zvýšením príjmu akejkoľvek čistej (i obyčajnej vodovodnej) vody možno zvýšiť ako výkonnosť organizmu, tak pravdepodobne zmierniť i priebeh či príznaky niektorých chronických chorôb. Ak teda niekto, kto doteraz pil len málo tekutín, začal piť viac čistej (Pí-) vody, možno veriť, že na neho bude (spočiatku?) Pôsobiť priaznivo. Domnievame sa však, že rovnako by na neho pôsobila akákoľvek iná vodovodná voda a ešte lepšie akákoľvek čistá prírodná voda, ktorá neprešla žiadnou úpravou. Bohužiaľ, rovnako ako účinnosť nebola doteraz nijako doložená ani nezávadnosť Pí-vody pri dlhodobom požívaní.

Keby skutočne bola pravda to, čo o tejto vode tvrdia autori, že totiž napr. Lepšie preniká cez bunky a lepšie telo detoxikuje, potom by sa s ňou malo zaobchádzať skôr ako s liekom, ktorý sa hodí pre časovo obmedzenú kôru, ale nie ju používať trvale ako pitnú vodu. Zvýšené prenikanie vody cez membrány môže byť snáď vhodné pre krátkodobú očistnú kúru, ale z dlhodobého hľadiska nemožno vylúčiť poruchu vodnej a minerálovej rovnováhy organizmu a vznik vhodného terénu pre iné druhy chorôb (nehľadiac k možným špecifickým účinkom solí železa).Preto aj záver posudku Štátneho zdravotného ústavu na Pí-vodu znel, že jednak Pí-voda nie je určená na prípravu dojčenskej stravy, jednak by mali byť užívatelia upozornení, že voda by nemala byť konzumovaná trvale, ale len po dobu 1-2 mesiacov, po ktorých by mala nasledovať dlhšia pauza. Princíp predbežnej opatrnosti je u Pí-vode rozhodne na mieste. Voda je veľmi citlivé médium, ktoré je ľahko ovplyvniteľné aj subtílnymi fyzikálnymi vplyvmi. Aký ale bude mať takto ovplyvnená voda účinok na ľudský organizmus, to už nikto povedať nedokáže. Nedokážu to povedať ani distribútori Pí-vody, ktorí navyše svojimi rozpornými údajmi vzbudzujú oprávnenú nedôveru: zatiaľ čo česká firma XY (ako výhradný distribútor v ČR) tvrdí, že “od roku 1949 do roku 1989 prebiehal v rámci pí-technológií aplikačný výskum … overovali sa výsledky výskumu reálnym využitím v praxi … “, japonský spoluautor Pí-technológie S.Makino vo svojej novej, vyššie citovanej knihe na viacerých miestach opakuje, že základný výskum Pí-vody práve začal a výskum aplikácií je ešte len pred nami!Nemožno sa tak zbaviť dojmu, že “pokusnými králikmi” v tomto “výskume” sú práve tisícky konzumentov, nalákanie nepodloženú reklamou.

Záverom ešte poznámku k distribúcii Pí-vody v Českej republike. V niekoľkých málo predajniach (Olomouc, České Budějovice, Plzeň, Praha + možno 1-2 ďalšie) bola schválená výroba Pí-vody a jej predaj zákazníkom do vlastných prinesených nádob alebo nových plastových fliaš.Žiadny iný spôsob distribúcie schválený nebol, rozhodne nie výroba balenej Pí-vody, ktorá podľa zákona o potravinách vyžaduje oveľa vyššiu zázemie a celkový štandard, než sú tieto drobné predajne schopné zaistiť. Bohužiaľ dochádza k distribúcii rádoby-balenej vody, ktorá je vo veľkoobjemových vratných nádobách (19 l) dovezená zákazníkom alebo je z týchto nádob na ďalších miestach ďalej rozlievať do menších nádob – to všetko za podmienok hygienicky nielen značne pochybných, ale i odporujúcich platným hygienickým a potravinárskym predpisom.

Go to Top