Výhody výdajníkov s pripojením na vodovodný rad

  • Voda k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni

  • Žiadna starosť s objednávaním barelov

  • Chladená voda na 5°C

  • Horúca voda až 95°C

  • Niektoré výdajníky pripravia aj perlivú vodu.

  • Filter odstraňuje chlór

  • Filter odstraňuje nečistoty

  • Waterblock zabraňujúci nekontrolovanému úniku vody.

Účinná filtrácia je základ