FAQs – výdajníky kohútikovej vody

Home|FAQs – výdajníky kohútikovej vody
FAQs – výdajníky kohútikovej vody2019-08-18T14:39:32+02:00
Prečo je výhodnejšie prenájom výdajníkov kohútikovej?2020-03-27T14:05:38+01:00

Jednoducho preto, že v cene prenájmu je zahrnutý kompletný servis. Navyše nemusíte investovať desiatky tisíc do nákupu takéhoto zariadenia.

V cene prenájmu je:

 • veľmi kvalitné výdajník
 • doprava i inštalácia výdajníka
 • 4x ročne čistenie a sanitácia výdajníka
 • 2x alebo 1x ročne výmena filtra (záleží na type filtra)
 • v prípade výdajníka Trio Wiff POU je v cene aj prenájom Fľaše CO2
 • neriešite majetkovú evidenciu, ani záruky
 • máte bezplatný servis a opravy závad
 • navyše zapožičanie náhradného výdajníka v prípade nutnosti opravy v našom servise
Prečo je nutné sanitovať?2020-03-30T09:03:53+02:00

Voda, ktorú Vám dodávame, je prírodný. So všetkým. Teda aj s baktériami, ktoré má obsahovať a s ktorými žijeme v symbióze. Títo naši malí kolegovia však majú tendenciu sa zachytávať vo vodných cestách výdajníkov a veselo sa tam rozmnožovať. Ak by sa im ponechalo príliš slobody, ich množstvo by presiahlo únosnú hranicu a mohli by nám aj spôsobiť menšie zdravotné nepríjemnosti. Ale žiadny strach! Je veľmi jednoduché tomu zamedziť. Stačí dodržiavať pravidelný sanitačný režim. Termíny za Vás strážime sami a úkon vykonávame na vysoko profesionálnej úrovni.

Dátum budúci sanitácie zistíte na štítku, ktorý po každej sanitácii lepíme na váš výdajník.

Odporúčate pramenitú, alebo filtrovanú kohútikovú vodu?2020-03-30T08:49:13+02:00

Určite pramenitú vodu! Je pre ľudský organizmus prirodzenejšie a hlavne zdravšie, bez rôzne chémie, ako vo vode z vodovodu.

Zaujímavý článok vyšiel 27. augusta 2012 na serveri iDNES.cz. Naviac okrem zvyškov liečiv, vedci vo vode odhaľujú aj hormóny, ktoré z vody nedostal ešte žiadny filter. Urobte si preto predstavu sami :-)

Vyčistiť pitnú vodu od zvyškov liekov by v Česku stálo najmenej miliardu

Kedy sa oplatí výdajník na kohútikovú oproti barelovému?2020-03-27T13:44:31+01:00

Ak dávate prednosť filtrovanej vode pred vodou pramenitú a je pre vás dôležitá otázka ceny, potom je výhodnejšie výdajník s pripojením na vodovodný rad v prípade, že za mesiac vypijete aspoň 10 barelov vody na jednom výdajníku.

Kedy musí zamestnávateľ zabezpečiť pitný režim (ochranný nápoj) svojim zamestnancom?2020-03-30T08:41:48+02:00

V letných mesiacoch, je podľa Zákonníka práce povinností zamestnávateľa v SR poskytnúť svojim zamestnancom ochranný nápoj a to pri prekročení jednotlivých limitných teplôt.

Čo je to ochranný nápoj?

Ide o nápoj, ktorý poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi k ochrane zdravia pred účinkami záťaže teplom alebo chladom. Musia byť k dispozícii na pracovisku alebo v jeho bezprostrednej blízkosti tak, aby bol ľahko a bezpečne prístupný. Ochranný nápoj musí byť zdravotne nezávadný a nesmie obsahovať viac ako 6,5% cukru z hmotnosti nápoja. Obsah alkoholu môže prekročiť 1%, ale len pre dospelých zamestnancov.

Množstvo ochranného nápoje

Ochranný nápoj musí byť poskytovaný v minimálnom množstve 70% tekutín a minerálnych látok, ktoré stratí zamestnanec potením a dýchaním za osemhodinovú smenu, presnejšie pozri tabuľky v nariadení vlády č.361/2007 Sb.

Teplý ochranný nápoj proti záťaži chladom musí byť poskytnutý v min. množstvo 0,5 l za smenu.

Mineralizácia ochranného nápoje

Pre zistenie mineralizácia je zavedený hygienický limit, ktorý udáva, aká vysoká mineralizácia vody musí byť použitá pre jednotlivé druhy práce.

Ak je hygienicky limit:

 • Nižšia ako 1,25 l stratené tekutiny – potením a dýchaním za osemhodinovú smenu, pracovník má nárok na vody s nízkou mineralizáciou (rozsah rozpustených látok 0 – 500 mg/l) – tu ponúkame vodu FONTANA
 • Vyššia ako 1,25 l stratené tekutiny – potením a dýchaním (od triedy IIb) za osemhodinovú smenu, pracovník má nárok na vodu so strednou mineralizáciou (rozsah rozpustených látok 500 – 1500 mg/l) – tu ponúkame vodu FONTANA MINERA

Pozn. Minerálne vody s vyšším obsahom ako 1.500 mg/l sa považujú za liečivé a nie sú určené na každodennú konzumáciu

Zistenie straty tekutín

Postup:

 1. Podľa tabuľky č. 1 nájdeme konkrétne pracovné zaradenie jednotlivého zákazníka.
 2. Z tabuľky odčítame označenie triedy práce.
 3. V tabuľke č. 2 nájdeme riadok danej triedy práce, ktoré zodpovedajú jednotlivé hodnoty, nás zaujíma SRto max.
 4. Tu je uvedené jednotlivé množstvo stratených tekutín v g za hodinu, alebo smenu.

Príklad:

Zamestnanec sa nachádza v trieda práce IIa, tej zodpovedá SRto max 1091 g za smenu, teda zamestnanec vypotí 1,091 l za smenu, čomu zodpovedá ochranný nápoj s miernou mineralizáciou, teda voda FONTANA)

Celá problematika je podrobne spracovaná v nariadení vlády č. 361/2007 Sb.

Tabuľka č. 1

Zdroj informací

Ďalšie informácie o ochrannom nápoji môžete získať na špeciálnej stránke Ministerstva zdravotníctva.

Čo všetko je súčasťou inštalácie?2020-03-27T14:26:22+01:00

Súčasťou inštalácie je vybraný výdajník vč. jeho dopravy až priamo k Vám. Spolu s výdajníkom je v balení aj filter na úpravu vody, bezpečnostná Waterblock a pripojovacie sada obsahujúca hadice aj vlastný uzáver vody.

Vlastne všetko :-)

Čo musíme mať pripravené pred inštaláciou POU?2020-03-27T14:22:24+01:00
 • V mieste, kde budete chcieť mať umiestnený výdajník je potrebné mať elektrickú zásuvku 220-240V.
 • A hlavne výstup vody s rozmermi 3/4″ (prípadne 1/2″), na ktorý sa potom montuje tzv. “práčkový ventil” (výhoda tohto ventilu je, že možno prívod vody kedykoľvek uzavrieť).
 • Pračkový ventil je súčasťou každého výdajníka.
Čo je to thermoelektrické chladenie?2020-03-30T08:51:44+02:00

Thermoelektrické chladenie kedysi bolo populárne pre svoju jednoduchosť. Chladenie zaisťujú takzvané Peltierové články. Tieto sú však bohužiaľ pre naše účely nevhodné. Majú pomerne malý výkon, takže v lete nestačia vychladiť dostatočné množstvo vody. Navyše sú poruchové. Pretože naši zákazníci boli s týmito prístrojmi nespokojní, ukončili sme už v roku 2002 ich distribúciu.

Kompresorové chladenie pracuje na rovnakom princípe ako Vaša chladnička. Je spoľahlivé, výkonné a takmer bezporuchové.

Ako je voda vo výdajníku POU upravovaná?2020-03-27T14:09:35+01:00

Ku každému výdajníka je namontovaný filter. Ten odstraňuje nečistoty, zápach a chlór. Podľa typu upraví cca 4000 litrov vody.

V prípade prenájmov výdajníkov je filter automaticky každého pol roka menený zdarma za nový.

Go to Top