• Pre výrobu perlivé vody.
  • Z legislatívnych dôvodov nie je možné tlakové fľaše, zvlášť potom tie určené na potravinárske účely, predávať. Fľaše prechádzajú pravidelnou revíziou a pred doplnením sú čistené.
  • Cena je za mesačný prenájom fľaše </ strong>, ktorú potom u nás len meníte prázdnu za plnú.

Cena mesačného prenájmu: 4,26 EUR </ h3>