• kelímok určený pre vendingové predajné automaty na výrobu teplých nápojov
  • predaj po 100 kusoch