Pokiaľ nemáte možnosť umiestniť výdajník inam, než na miesto, kam dopadajú slnečné lúče, odporúčame Vám chrániť kvalitu vody týmto špeciálnym obalom DUPRATEX. Zabraňuje prístupu svetla a v modrej farbe je aj skvelým doplnkom.