Voda, ktorú Vám dodávame, je prírodný. So všetkým. Teda aj s baktériami, ktoré má obsahovať a s ktorými žijeme v symbióze. Títo naši malí kolegovia však majú tendenciu sa zachytávať vo vodných cestách výdajníkov a veselo sa tam rozmnožovať. Ak by sa im ponechalo príliš slobody, ich množstvo by presiahlo únosnú hranicu a mohli by nám aj spôsobiť menšie zdravotné nepríjemnosti. Ale žiadny strach! Je veľmi jednoduché tomu zamedziť. Stačí dodržiavať pravidelný sanitačný režim. Termíny za Vás strážime sami a úkon vykonávame na vysoko profesionálnej úrovni.

Dátum budúci sanitácie zistíte na štítku, ktorý po každej sanitácii lepíme na váš výdajník.