Obstarávacia cena barelu o 100% prevyšuje cenu vody, ktorú sme Vám ponúkli. Na základe našich skúseností je bezplatné poskytnutie barelov v dôsledku pre obe strany príťažou.

Posúďte sami:

Barely by sme Vám zapožičali. To znamená, že by boli neustále naším majetkom. Zničené a stratené barely by sme Vám Však museli účtovať. Z týchto dôvodov by dochádzalo k týmto komplikáciám:

Zničené barely. Preberanie takých barelov býva tradične konfliktom, keď sa zamestnanec klienta snaží znehodnoteniu zamaskovať či poprieť. Následne dochádza k reklamácii faktúry zo strany klienta a zdĺhavé korešpondenciu.
Stratené barely. Bolo by nutné pravidelne, najlepšie raz mesačne, kontrolovať obalové konto. To znamená vykonávať inventúru vo Vašich priestoroch. Spravidla dochádza k nezrovnalostiam a následnom pátranie v dokladoch, ktoré si musí kontaktná osoba klienta pre túto potrebu zvlášť evidovať. To všetko zaberá značnú časť pracovnej doby zamestnancov oboch strán, ktorú by mohli využiť efektívnejšie pre svojho zamestnávateľa.
Z týchto dôvodov zbytočne dochádza k stratám času, vytváranie napätia, nadmernému zaťažovaniu administratív oboch strán, navýšenie korešpondencie a bohužiaľ často aj k zbytočným konfliktom.

Riešenie prípadných strát je internou záležitosťou klienta, ktorá je spravidla efektívnejšie a býva zahrnutá do zodpovednosti zamestnancov za ostatný majetok klienta.