• V mieste, kde budete chcieť mať umiestnený výdajník je potrebné mať elektrickú zásuvku 220-240V.
  • A hlavne výstup vody s rozmermi 3/4″ (prípadne 1/2″), na ktorý sa potom montuje tzv. “práčkový ventil” (výhoda tohto ventilu je, že možno prívod vody kedykoľvek uzavrieť).
  • Pračkový ventil je súčasťou každého výdajníka.