Dne 20.11.2018 převzali v rámci slavnostního večera na pražském Žofíně jednatelé naší společnosti Certifikát České cechovní normy. Znamená to, že naše produkty splňují přísné České cechovní normy.

A co vlastně to je?

Kdysi musely všechny výrobky odpovídat státním normám. Ty se však zrušily. Na neregulovaném trhu se tak začaly objevovat spousty výrobků, které ač byly ve stejné kategorii, vykazovaly výrazně rozdílných kvalit. Zákazník se tak přestal orientovat v tom, kam který výrobek spadá. V honbě za co nejnižší výrobní cenou produktu z důvodů co nejvyššího zisku docházelo a dochází k dalšímu odklánění od původních standardů. Kvalita potravin se tak zhoršuje.

Z výše uvedených důvodů vznikla při Potravinářské komoře ČR iniciativa Česká cechovní norma. Ta stanovuje kvalitativní parametry výrobků. Spotřebitel tak má díky logu ČCN na výrobku jistotu, že produkt odpovídá nadstandardním normám a není šizen.

Více informací a seznam výrobků najdete na www.cechovninormy.cz

Certifikát – Česká Cechovní Norma