Plastová vlákna v kohútikovej vode. Znepokojujúce zistenie.

Čítajte tu.