Tieto Zásady používania súborov cookie boli naposledy aktualizované dňa 17.12.2021 a vzťahujú sa na občanov a legálne osoby s trvalým pobytom v Európskom hospodárskom priestore.

1. Úvod

Naša webová stránka https://voda.sk (ďalej len „webová stránka“) používa súbory cookies a ďalšie súvisiace technológie (pre pohodlie sú všetky technológie označované ako „cookies“). Súbory cookie umiestňujú aj tretie strany, ktoré sme angažovali. V nižšie uvedenom dokumente vás informujeme o používaní cookies na našej webovej stránke.

2. Čo sú cookies?

Súbor cookie je malý jednoduchý súbor, ktorý sa odosiela spolu so stránkami tejto webovej lokality a ukladá ho váš prehliadač na pevný disk vášho počítača alebo iného zariadenia. Informácie v nich uložené môžu byť vrátené na naše servery alebo na servery príslušných tretích strán počas ďalšej návštevy.

3. Čo sú skripty?

Skript je časť programového kódu, ktorý sa používa na správne a interaktívne fungovanie našej webovej stránky. Tento kód sa spustí na našom serveri alebo na vašom zariadení.

4. Čo je webový maják?

Webový maják (alebo pixelová značka) je malý, neviditeľný kúsok textu alebo obrázka na webovej stránke, ktorý sa používa na monitorovanie návštevnosti webovej stránky. Na tento účel sa pomocou webových majákov ukladajú rôzne údaje o vás.

5. Súbory cookie

5.1 Technické alebo funkčné cookies

Niektoré súbory cookie zaisťujú, že určité časti webovej stránky fungujú správne a že vaše používateľské preferencie zostávajú známe. Umiestnením funkčných cookies vám uľahčujeme návštevu našej webovej stránky. Pri návšteve našej webovej stránky tak nemusíte opakovane zadávať rovnaké údaje a položky napríklad zostávajú vo vašom nákupnom košíku až do zaplatenia. Tieto cookies môžeme umiestniť bez vášho súhlasu.

5.2 Štatistické súbory cookie

Štatistické súbory cookie používame na optimalizáciu zážitku z webových stránok pre našich používateľov. Pomocou týchto štatistických súborov cookie získavame prehľad o používaní našej webovej stránky. Žiadame vás o povolenie umiestniť štatistické súbory cookie.

5.3 Reklamné cookies

Na tejto stránke používame reklamné cookies, ktoré nám umožňujú získať prehľad o výsledkoch kampane. Deje sa tak na základe profilu, ktorý vytvoríme na základe vášho správania na https://voda.sk. Pomocou týchto súborov cookie ste ako návštevník webovej stránky prepojený s jedinečným ID, ale tieto súbory cookie nebudú profilovať vaše správanie a záujmy na účely zobrazovania prispôsobených reklám.

5.4 Marketingové/sledovacie súbory cookie

Marketingové/sledovacie súbory cookie sú súbory cookie alebo akákoľvek iná forma miestneho úložiska, ktoré sa používajú na vytváranie používateľských profilov na zobrazovanie reklamy alebo na sledovanie používateľa na tejto webovej lokalite alebo na viacerých webových stránkach na podobné marketingové účely. Pretože sú tieto súbory cookie označené ako sledovacie súbory cookie, žiadame vás o povolenie umiestniť ich.

5.5 Tlačidlá sociálnych médií

Na našej webovej stránke sme zahrnuli tlačidlá pre Facebook, LinkedIn a Instagram na propagáciu webových stránok (napr. „páči sa mi to“, „pripnutie“) alebo zdieľanie (napr. „tweet“) na sociálnych sieťach, ako sú Facebook, LinkedIn a Instagram. Tieto tlačidlá fungujú pomocou kúskov kódu pochádzajúcich zo samotných Facebooku, LinkedIn a Instagramu. Tento kód umiestňuje súbory cookie. Tieto tlačidlá sociálnych médií môžu tiež ukladať a spracovávať určité informácie, takže sa vám môže zobraziť prispôsobená reklama. Prečítajte si prosím vyhlásenie o ochrane osobných údajov týchto sociálnych sietí (ktoré sa môže pravidelne meniť), aby ste si prečítali, čo robia s vašimi (osobnými) údajmi, ktoré spracúvajú pomocou týchto cookies. Získané údaje sú v maximálnej možnej miere anonymizované. Facebook, LinkedIn a Instagram sa nachádzajú v Spojených štátoch.

6. Umiestnené cookies

 • Tidio Live Chat Funkčné
 • WP-Optimalizácia Funkčné
 • Google reCAPTCHA Funkčné, marketingové/sledovacie
 • WooCommerce Funkčné
 • Cerber Security & Anti-Spam Funkčné
 • Google Analytics Štatistiky
 • Google Fonts Marketing/sledovanie
 • Google Mapy Marketing/sledovanie
 • YouTube Marketing/sledovanie, funkčné
 • Facebook Marketing/sledovanie, funkčné
 • LinkedIn Marketing/sledovanie, funkčné
 • Instagram Marketing/sledovanie, funkčné
 • Zmiešaný Marketing/sledovanie, funkčné

7. Súhlas

Keď prvýkrát navštívite našu webovú stránku, zobrazí sa vám kontextové okno s vysvetlením o súboroch cookie. Akonáhle kliknete na „Uložiť predvoľby“, súhlasíte s tým, aby sme používali kategórie súborov cookie a zásuvných modulov, ktoré ste si vybrali vo vyskakovacom okne, ako je popísané v týchto Zásadách používania súborov cookie. Používanie cookies môžete zakázať prostredníctvom svojho prehliadača, ale upozorňujeme, že naša webová stránka už nemusí správne fungovať.

7.1 Spravujte nastavenia súhlasu

 • Funkčné
 • Štatistiky
 • marketing

8. Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi máte nasledujúce práva: Máte právo vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa s nimi stane a ako dlho budú uchovávané. Právo na prístup: Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré sú nám známe. Právo na opravu: máte právo kedykoľvek si doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať svoje osobné údaje. Ak nám udelíte súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a na vymazanie vašich osobných údajov. Právo na prenos vašich údajov: máte právo požadovať al l Vaše osobné údaje od prevádzkovateľa a v celom rozsahu ich prenesiete k inému prevádzkovateľovi. Právo namietať: môžete namietať proti spracovaniu vašich údajov. Toto dodržiavame, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody na spracovanie. Pre uplatnenie týchto práv nás prosím kontaktujte. Pozrite si prosím kontaktné údaje v spodnej časti týchto Zásad používania súborov cookie. Ak máte sťažnosť na to, ako nakladáme s vašimi údajmi, radi by sme vás počuli, ale máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov).

9. Povolenie/zakázanie a vymazanie cookies

Na automatické alebo manuálne vymazanie súborov cookie môžete použiť svoj internetový prehliadač. Môžete tiež určiť, že určité súbory cookie sa nesmú umiestňovať. Ďalšou možnosťou je zmeniť nastavenia vášho internetového prehliadača tak, aby ste pri každom umiestnení súboru cookie dostali správu. Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v pokynoch v časti Pomocník vášho prehliadača. Upozorňujeme, že naša webová stránka nemusí fungovať správne, ak sú všetky súbory cookie zakázané. Ak vymažete súbory cookie vo svojom prehliadači, budú umiestnené znova po vašom súhlase, keď znova navštívite naše webové stránky.

10. Kontaktné údaje

V prípade otázok a/alebo komentárov týkajúcich sa našich Zásad používania súborov cookie a tohto vyhlásenia nás kontaktujte pomocou nasledujúcich kontaktných údajov: FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Cementárska 15, Stupava,  Slovensko Webstránka: https://voda.sk Email: gdpr@ifontana.cz Telefónne číslo: 220839552 Tieto Zásady používania súborov cookie boli zosynchronizované s cookiedatabase.org dňa 17.12.2021