• Kvalitná pramenitá voda
  • Jemne sýtená
  • Bez akýchkoľvek úprav
  • Optimálne PH 7,4
  • Nízka mineralizácia